KJØPSPROSESSEN

BHB Eiendom bistår deg kostnadsfritt gjennom hele kjøpsprosessen.

1) En av våre samarbeidende advokater følger opp og kontrollerer eventuelle heftelser og juridiske forhold ved eiendommen og ved selve kontrakten. Kostnad for bruk av en advokat på Nord-Kypros ligger vanligvis på mellom 1300- 2000 GBP.

2) BHB Eiendom har inngått et partnerskap med advokatfirmaet Nadiri&Nadiri på Nord-Kypros.

Vi er stolte over at vi er det eneste norske firmaet som har fått denne eksklusive rettigheten.

Vi mener at når du som kunde ønsker å kjøpe en eiendom i utlandet, ønsker vi at alle dine  rettigheter/prosedyrer og hjelp skal være av høy kvalitet.

Vi har derfor valgt å inngå dette samarbeidet med advokatfirmaet Nadri&Nadri, nettopp for å sikre at våre kunders juridiske rettigheter og hjelp skal bli ivaretatt 100 %.

Måten vår advokat jobber på,skiller seg klart ut på ett punkt, sammenlignet med alle andre advokater vi er kjent med på Nord-Kypros:

Vår advokat går «fysisk» gjennom eiendommen sammen med deg som kunde, selger og BHB Eiendom.

Dette skjer selvfølgelig FØR en kontrakt skrives. Man har da som kunde en ekstra trygghet om at alle avtaler/feil mangler som som kunden ønsker å ha utbedret,/endret kommer med i selve kontrakten. Dette vil selvfølgelig sikre deg som kunde juridisk og det vil også bli mye lettere å prosedere på dette i forhold til  hvis det eventuelt skulle oppstå en tvist/klage, ettersom advokaten selv har sett og gått gjennom eiendommen sammen med deg som kjøper og selger.

Det er viktig å påpeke i denne sammenhengen at de advokater vi kjenner til på Nord-Kypros er profesjonelle og hjelper den enkelte kunde på en veldig god måte, selv om de ikke har vært «fysisk tilstede» og sett på selve eiendommen.

* Alle som kjøper eiendom på Nord-Kypros må levere politiattest (vandelsattest) på engelsk.

* Valuta som benyttes ved kjøp av eiendom er Britiske Pund (GBP)

* Din bank i Norge bistår deg med overføring av kjøpesummen.

* BHB Eiendom har etablert et nært samarbeid/partnerskap med Monetær AS, med hovedkontor i Stavanger.

Monetær AS kan høyst sannsynlig gi deg bedre betingelser/kurs enn din lokale bank i Norge når penger i forbindelse med kjøp av eiendom skal overføres fra Norge til Nord-Kypros.

Se forøvrig egen hjemmeside:https://monetaer.no/#/

Flere av våre kunder har benyttet seg av denne tjenesten og man kan anslagsvis spare 1-3 % av summen som overføres i forhold til din lokale bank. Ved f.eks. en overførsel på 100 000 GBP, vil dette tilsvare et beløp mellom  1000-3000 GBP, eller en besparelse på mellom 10 000 -30 000 NOK, dette er en bra timefortjeneste, for bare noen enkle «tastetrykk» på PC.

* Det er vanlig at kjøper betaler 2000 GBP i depositum for å sikre at eiendommen ikke blir solgt til andre/ blir tatt bort fra markedet. Depositumet er en del av kjøpesummen.

* Etter selve visningsturen vil advokaten innhente alle opplysninger om eiendommen og renskrive kontrakten. Etter gjennomlesning fra deg og BHB Eiendom gir du til slutt beskjed til advokaten på Kypros om at kontrakten er godkjent/evnt. be om endringer.

Advokaten signerer til slutt kontrakten på vegne av deg ( Power of Attorney (POA) og eiendommen blir nå registrert i ditt navn i LANDREGISTERET,samt hos Notarius Publicus.

Som kjøper er du nå 100% beskyttet.

* Du må også levere til advokaten dokumentasjon på din boligadresse i Norge (f.eks. kopi av en strømregning etc.)

* Advokaten vil etter dette søke om å få utstedt skjøte på din eiendom. Skjøte utstedes vanligvis i løpet av 12-20 måneder.

* BHB Eiendom bistår deg hele tiden med råd/veiledning og følger gjerne opp våre kunder etterkant med ulike små og store praktiske spørsmål, alt fra innkjøp av vaskemaskin, gardiner, tannlege eller situasjoner du som kunde opplever som vanskelig å håndtere på egen hånd.

Kort om oss

Selvstendig norsk firma med over 7 års erfaring med salg av eiendom på Nord-Kypros.
Vi tilbyr for salg over 500 ulike eiendommer.

Partner med Monetær AS, Stavanger, vedrørende valutahåndtering.
Partner med advokatfirmaet Nadiri & Nadiri på Nord-Kypros.
Partner med eiendomsfimaet LANDMARK på Nord-Kypros.
Vi fokuserer på kvalitet/sikkerhet og service.
Vi bistår våre kunder kostnadsfritt gjennom hele kjøpsprosessen.
Visningsturer tilbys hele året.

post@bhbeiendom.no 
+47 922 04 670